TEMEL İŞLEVLER
•Açı birimi (Derece, Radyan, Grad) •Trigonometrik işlevler, ters trigonometrik işlevler •Hiperbolik fonksiyon, ters hiperbolik fonksiyonlar •Üstel fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar •Kuvvet fonksiyonları (karekök, Kübik kök, Kare, Kübik, Kuvvet) •Koordinat dönüşümü (Pol, Rec) •Kombinasyon/Permutasyon •Çarpanlara ayırma, Ters fonksiyon, Rastgele sayısı, Kesir fonksiyonları •Altmışlık Ondalık çevirim
•Matris fonksiyonlar •Karmaşık sayı hesaplamaları •-n tabanlı hesaplamalar/çevirimler •Liste veri hesaplamaları •Yuvarlama, •Birim çevirimi

GRAFİK ÖZELLİKLERİ
•Dikdörtgenel koordinat grafik, Kutupsal koordinat grafik •Parametrik fonksiyon grafiği, Eşitsizlik grafiği •İz sürme, Zoom (kutu zoom, yaklaştırma, uzaklaştırma, otomatik zoom) •Grafik ve Tablo uygulamaları •İkili Grafik fonksiyonları (Grafik ve Grafik, Grafik veTablo) •Çizim (Tanjant doğrusu, Normal doğru, ters fonksiyon) •Çözüm fonksiyonu (Kök, Minimum, Maksimum, kesişim, İntegral) •Dinamik grafik uygulaması •Konik grafik uygulaması •Özyineleme uygulaması •Eşitsizlik Grafiği

 

CALCULUS
•Türev, ikinci türev, integral •Sigma fonksiyonu

 

İSTATİSTİK
•Liste tabanlı bir ve iki değişkenli istatistiki analiz •İstatistik regresyon hesaplamaları •İstatistiksel çizim (Scatter Plot, xy doğrusu, Normal Olasılık Plot, Histogram, Kutu Plot)
•İstatistiksel regresyon grafiği (Lineer, Med-Med, Quadratic, Kübik, Quart, Logaritmik, Üstel, Kuvvet, Sinusoidal, Lojistik regresyon) •İleri seviye istatistiki hesaplamalar (Testler (Z-test, t-test, Chi square test, F-test, ANOVA), Aralık (Z-interval, t-interval), Dağılımlar) •Pasta grafik/ Çubuk grafik

 

eActivity UYGULAMASI
•eActivity oluştur, eActivity inceleme

 

DİĞER ETKİLİ ÖZELLİKLERİ
•İfadelerin kitabi girişi / İfade sonuçlarının kitabi görüntülenmesi •Hesaplama geçmişi •Sayısal tablolama ve istatistiksel çizim •Sayısal eşitsiz çözücü, Eşanlı denklemler, Polinom eşitliği
•Finansal hesaplamalar •Programlama fonksiyonları •İkon menüsü, Tam ekran görüntüleme/Bölünebilir ekran görüntüsü
•SD kart girişi (sadece fx-9860G II SD) •Veri iletimi •Taban+üstel: 10+2 •Kullanıcı hafızası: 64000 bayt, Kullanıcı saklama hafızası: 1.5 M bayt

 

Özellikler
  Kolay bilgi transferi yapabilmenizi sağlayacak SD hafıza kartı girişi

  Ekran aydınlatması ( arka ışık )
  1000 üzeri fonksiyon
  STAT-data
  10+2 hane
  Çoklu yanıt işlevi
  Doğal ifade girişi
  İkon menüsü
  Dot matrix, yüksek kontrast ekran
  Bilgisayar bağlantısı
  Programlama
  Calculus
  Türev, ikinci türev, integral, sigma
  Kombinasyon, permutasyon
  Regresyon hesaplamaları
  Matris
  Karmaşık sayılar
  Logartima
  Trigonometrik fonksiyonlar
  Koordinat dönüşümü
  Üssel ifadeler
  24x92,5x184,5 mm
  Yaklaşık 265 gr
  4 adet AAA pil

 

<<<fiyat listesi>>>